Превоз на опасни товари

Опасни

Предлагаме на нашите клиенти и превоз на специфични товари с клас на опасност, които са класифицирани съгласно "Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе" (ADR).
Нашите шофьори са преминали специално обучение и разполагат със ADR сертификат за осъществяване на такъв транспорт. Камионите, които имат разрешителни за превоз на опасни товари, разполагат със специално ADR оборудване.  Можем да транспортираме с бордови ремаркета опасни химикали, химия, боя, тор, различни препарати и всяка друга стока, която е лесно запалима или опасна за околната среда.

Опасни 2