Извънгабаритни товари

Извънгабаритни

Разполагаме с голямотонажни автомобили с възможност за превоз наизвънгабаритни товари. Имаме договорни отношения с местни и чужди транспортни фирми, които са се доказали във времето, със своята точност, коректност и лоялност.

Ние знаем,  че този вид стоки е много скъпа и трябва да се транспортира невредима и в срок. Дали ще е строителна техника или селскостопанска техника на гуми или вериги , предлагаме ремаркета със специални рампи за товарене, които спестяват средства за допълнителен кран или друга техника за натоварване.