Международен транспорт

Международен транспорт

„Би Енд Ен Карго“ ЕООД  има гъвкава политика при изпълнението на своите поръчки. Предлагаме оптимална оферта, на най-добра цена, като се ангажираме с най-кратки срокове на доставка.
 „Би Енд Ен Карго“ ЕООД извършва сухопътен транспорт на малки, големи и извънгабаритни пратки до всички европейски държави, Украйна, Турция и Русия.
„Би Енд Ен Карго“ ЕООД предлага експресен транспорт от врата до врата, с което гарантираме, че пратката ви ще пристигне невредима, във вида, в който е натоварена.
Предлагаме транспорт на  компектни товари със стандартни ремаркета, превоз на високообемни товари със специализирани ремаркета, групажни пратки, пратки с температурен режим, опасни товари изискващи специално оборудвани ремаркета, превоз ваши лични вещи .  
    

"Би Енд Ен Карго" ЕООД , разполага със собствен автопарк от 20 автомобила с различна товароносимост.  В случай, че не притежаваме собствен автомобил по зададеният от вас маршрут, използваме гарантирани дългогодишни партньори, с които сме сключили договори като подизпълнители и отблизо следим дали се изпълняват точно, пълно и качествено желанията на нашите клиенти.
 
  За да гарантираме сигурност, сме въвели задължителното изискване за наличието на ЧМР застраховка на всеки от автомобилите на подизпълнителите.  

Международен транспорт 2

Международна конвенция ЧМР  


Международна конвенция ЧМР е вид тристранен договор между товародателя, превозвача и получателя. С този документ се поема отговорност от превозвача за количеството и качеството на превозваната стока по време на транспорта. 

Присъствието на графа "Рекламация" в документа позволява получателят на стоката да сигнализира, ако има липса или повреда при нейното получаване. Също така и шофьорът може да впише забележки в "Товарителницата", ако е констатирал нередности при товаренето или разтоварването на стоките, за да се знае чия е отговорността при евентуални проблеми.
Международна конвенция ЧМР се прилага за целия превоз - независимо дали е сухопътен, по море, вътрешен воден път или по въздуха. 

Конвенцията регламентират отговорността, която носят Изпращачът и Превозвачът за всички липси или повреди на товарите от тяхното приемане за превоз до доставянето им. 

Забавянето на доставката също се третира като нарушение на клаузите в договора. Обезщетение може да се получи само, ако в срок до 21 дни след получаване на стоката е изпратена писмена рекламация до превозвача.

ЧМР бланка