ЕС с нови изисквания за гумите на камиони и автобуси

Европейският съюз (ЕС) обновява изискванията за етикетиране на енергийните характеристики на гумите и разширява обхвата им, като включва и гуми за тежкотоварни превозни средства.

С приемане на новите предложения, етикетите ще трябва да станат по-разбираеми за потребителите и ще включват информация за сцеплението при сняг и лед, съобщават от пресцентъра на Съветa на Европейския съюз.Целта на системата за етикетиране на гумите е да се намалят емисиите на парникови газове и шумовото замърсяване в транспортния сектор. Също така да се повиши пътната безопасност чрез по-добро информиране на потребителите за горивната ефективност, шума и параметрите за сигурност на гумите, които те купуват. Досегашната схемата за етикетиране на гумите не е постигнала напълно целта си за намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор. Поради тази причина е  необходимо преразглеждане на правилата. Предстоят междуинституционални преговори, съобщават още от пресслужбата.Автомобилният транспорт е отговорен за около 22% от общите емисии на парникови газове в ЕС, а гумите, главно поради тяхното съпротивление при търкаляне, са причина за 5-10% от разхода на гориво на превозното средство. Следователно намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите допринася за намаляване на емисиите, като същевременно осигурява и икономии на разходи за потребителите благодарение на по-ниския разход на гориво.За първи път обхватът на регламента се разширява за гуми за камиони и автобуси (гуми C3). Планира се бъдещо включване на регенерираните гуми, след като бъде разработен подходящ метод за изпитване на характеристиките им. Обновените изисквания по отношение на излагането на етикета, включително за продажби от разстояние и продажби в интернет, имат за цел да подобрят неговата видимост за клиентите и да гарантират, че те са напълно информирани при вземането на решения за покупка.

Източник